Make your own free website on Tripod.com

Timoèki radio Zajeèar-Grljan Yugoslavia

102 MHz FM Stereo 

Timocki radio je prva privatna radio stanica na podrucju Timocke krajne. Na svojoj radnoj frekfenci od 102 MHz pokriva 90% teritorije Istocne Srbije.

Programska sema je iskljucivo zabavnog karaktera.

Za bliza obavestenja o nacinima i uslovima reklamiranja na nasem radiju obratite nam se na gore navedene telefone ili na e-mail: TimockiRadio@Yahoo.com

Zahvaljujemo na poseti !

Prezentaciju uradio DJ Dacha: DJDacha@yahoo.com